Φιλοξενία eLabFTW

Λογισμικό: eLabFTW
Περιγραφή: eLabFTW a free and open source electronic lab notebook.
Πληροφορίες: eLabFTW Overview
Χαρακτηριστικά: eLabFTW Features
Demo: eLabFTW Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.