Φιλοξενία EGroupware

Λογισμικό: EGroupware
Περιγραφή: EGroupware is the leading Online Collaboration Tool.
Πληροφορίες: EGroupware Overview
Χαρακτηριστικά: EGroupware Features
Demo: EGroupware Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.