Φιλοξενία eggBlog

Λογισμικό: eggBlog
Περιγραφή: eggBlog is the free php & mysql blog software package
Πληροφορίες: eggBlog Overview
Χαρακτηριστικά: eggBlog Features
Demo: eggBlog Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.