Φιλοξενία eFront

Λογισμικό: eFront
Περιγραφή: eFront Enterprise is an effective learning system that can make your HR department a little happier.
Πληροφορίες: eFront Overview
Χαρακτηριστικά: eFront Features
Demo: eFront Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.