Φιλοξενία EC-CUBE

Λογισμικό: EC-CUBE
Περιγραφή: EC-CUBE is an all-in-one shopping cart suite.
Πληροφορίες: EC-CUBE Overview
Χαρακτηριστικά: EC-CUBE Features
Demo: EC-CUBE Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.