Φιλοξενία EasyPoll

Λογισμικό: EasyPoll
Περιγραφή: Easy Poll is a PHP script to create your own poll
Πληροφορίες: EasyPoll Overview
Χαρακτηριστικά: EasyPoll Features
Demo: EasyPoll Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.