Φιλοξενία EasyAppointments

Λογισμικό: EasyAppointments
Περιγραφή: Easy!Appointments Open Source Appointment Scheduler
Πληροφορίες: EasyAppointments Overview
Χαρακτηριστικά: EasyAppointments Features
Demo: EasyAppointments Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.