Φιλοξενία e107

Λογισμικό: e107
Περιγραφή: e107 is a content management system written in PHP and MySQL
Πληροφορίες: e107 Overview
Χαρακτηριστικά: e107 Features
Demo: e107 Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.