Φιλοξενία Drupal

Λογισμικό: Drupal
Περιγραφή: Drupal is an open source content management platform
Πληροφορίες: Drupal Overview
Χαρακτηριστικά: Drupal Features
Demo: Drupal Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.