Φιλοξενία dotProject

Λογισμικό: dotProject
Περιγραφή: dotProject is a volunteer supported Project Management application
Πληροφορίες: dotProject Overview
Χαρακτηριστικά: dotProject Features
Demo: dotProject Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.