Φιλοξενία Dotclear

Λογισμικό: Dotclear
Περιγραφή: Dotclear is an open-source web publishing software
Πληροφορίες: Dotclear Overview
Χαρακτηριστικά: Dotclear Features
Demo: Dotclear Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.