Φιλοξενία DomainMOD

Λογισμικό: DomainMOD
Περιγραφή: DomainMOD is an open source application used to manage your domains and other internet assets in a central location
Πληροφορίες: DomainMOD Overview
Χαρακτηριστικά: DomainMOD Features
Demo: DomainMOD Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.