Φιλοξενία Dolibarr

Λογισμικό: Dolibarr
Περιγραφή: Dolibarr is a software built by modules addition, to manage small or medium companies, freelancers or foundations.
Πληροφορίες: Dolibarr Overview
Χαρακτηριστικά: Dolibarr Features
Demo: Dolibarr Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.