Φιλοξενία DokuWiki

Λογισμικό: DokuWiki
Περιγραφή: DokuWiki is a standards compliant, simple to use Wiki, mainly aimed at creating documentation of any kind.
Πληροφορίες: DokuWiki Overview
Χαρακτηριστικά: DokuWiki Features
Demo: DokuWiki Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.