Φιλοξενία DoceboLMS

Λογισμικό: DoceboLMS
Περιγραφή: DoceboLMS is a SCORM compliant Open Source e-Learning platform used in corporate, government and education markets.
Πληροφορίες: DoceboLMS Overview
Χαρακτηριστικά: DoceboLMS Features
Demo: DoceboLMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.