Φιλοξενία DIY

Λογισμικό: DIY
Περιγραφή: DIY is an open-source lightweight web application framework
Πληροφορίες: DIY Overview
Χαρακτηριστικά: DIY Features
Demo: DIY Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.