Φιλοξενία Directus

Λογισμικό: Directus
Περιγραφή: A headless CMS that manages your content, not your workflow.
Πληροφορίες: Directus Overview
Χαρακτηριστικά: Directus Features
Demo: Directus Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.