Φιλοξενία CumulusClips

Λογισμικό: CumulusClips
Περιγραφή: CumulusClips Free Video Sharing CMS, Video Sharing Script, Video Sharing Software, YouTube Clone.
Πληροφορίες: CumulusClips Overview
Χαρακτηριστικά: CumulusClips Features
Demo: CumulusClips Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.