Φιλοξενία CubeCart

Λογισμικό: CubeCart
Περιγραφή: CubeCart is a fully featured ecommerce shopping cart solution used by over a million store owners around the world
Πληροφορίες: CubeCart Overview
Χαρακτηριστικά: CubeCart Features
Demo: CubeCart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.