Φιλοξενία CSZ CMS

Λογισμικό: CSZ CMS
Περιγραφή: CSZ CMS is an open source web application that allows to manage all content and settings on the websites.
Πληροφορίες: CSZ CMS Overview
Χαρακτηριστικά: CSZ CMS Features
Demo: CSZ CMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.