Φιλοξενία Croogo

Λογισμικό: Croogo
Περιγραφή: Croogo is a free, open source, content management system for PHP, released under The MIT License.
Πληροφορίες: Croogo Overview
Χαρακτηριστικά: Croogo Features
Demo: Croogo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.