Φιλοξενία CPanel

Όλα τα πακέτα μας, περιλαμβάνουν όλες τις παροχές που περιγράφονται. Για την διαχείριση του πακέτου φιλοξενίας σας, έχετε στην διάθεσή σας το κορυφαίο εργαλείο (πίνακα ελέγχου) CPanel, με πλήρεις λειτουργίες. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, που όμως δεν το έχουν σε πολλούς servers, λόγω του κόστους του. Στο deltahosting, παρέχεται σε όλα τα πακέτα και μαζί και το Cloud Linux, που σας δίνει την δυνατότητα να επιλέγετε παραμέτρους για το δικό σας πακέτο PHP version κτλ.

Ξεκινήστε