Φιλοξενία Cotonti

Λογισμικό: Cotonti
Περιγραφή: Cotonti is a powerful web management framework
Πληροφορίες: Cotonti Overview
Χαρακτηριστικά: Cotonti Features
Demo: Cotonti Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.