Φιλοξενία Coppermine

Λογισμικό: Coppermine
Περιγραφή: Coppermine is a multi-purpose fully-featured and integrated web picture gallery script written in PHP.
Πληροφορίες: Coppermine Overview
Χαρακτηριστικά: Coppermine Features
Demo: Coppermine Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.