Λογισμικό: Contao
Περιγραφή: Contao is an open source content management system (CMS) for people who want a professional internet presence that is easy to maintain.
Πληροφορίες: Contao Overview
Χαρακτηριστικά: Contao Features
Demo: Contao Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.