Φιλοξενία Concrete5

Λογισμικό: Concrete5
Περιγραφή: Concrete5 makes running a website easy.
Πληροφορίες: Concrete5 Overview
Χαρακτηριστικά: Concrete5 Features
Demo: Concrete5 Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.