Φιλοξενία Composr

Λογισμικό: Composr
Περιγραφή: ocPortal is the website Content Management System (a CMS) for building and maintaining a dynamic website.
Πληροφορίες: Composr Overview
Χαρακτηριστικά: Composr Features
Demo: Composr Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.