Φιλοξενία Commentics

Λογισμικό: Commentics
Περιγραφή: Commentics is a free, advanced PHP comment script with many features.
Πληροφορίες: Commentics Overview
Χαρακτηριστικά: Commentics Features
Demo: Commentics Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.