Φιλοξενία Collabtive

Λογισμικό: Collabtive
Περιγραφή: Collabtive is web-based project management software.
Πληροφορίες: Collabtive Overview
Χαρακτηριστικά: Collabtive Features
Demo: Collabtive Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.