Φιλοξενία CodeIgniter

Λογισμικό: CodeIgniter
Περιγραφή: CodeIgniter is a powerful PHP framework with a very small footprint
Πληροφορίες: CodeIgniter Overview
Χαρακτηριστικά: CodeIgniter Features
Demo: CodeIgniter Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.