Φιλοξενία CMSimple

Λογισμικό: CMSimple
Περιγραφή: CMSimple is a php based Content Managemant System (CMS), which requires no database.
Πληροφορίες: CMSimple Overview
Χαρακτηριστικά: CMSimple Features
Demo: CMSimple Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.