Φιλοξενία CMS Made Simple

Λογισμικό: CMS Made Simple
Περιγραφή: CMS Made Simple provides a fast and easy way to create a professional web site
Πληροφορίες: CMS Made Simple Overview
Χαρακτηριστικά: CMS Made Simple Features
Demo: CMS Made Simple Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.