Φιλοξενία Cloud Linux

Στο deltahosting.gr, όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν CPanel διαχείριση και Cloud Linux. Έχετε έτσι τις βέλτιστες δυνατότητες παραμετροποίησης και λειτουργίας του site σας. Μπορείτε ακόμη να έχετε και επιλογή στην php που εκτελείται. Έχουμε πακέτα που λειτουργούν με δύο ή και περισσότερες εκδόσεις php, για λόγους συμβατότητας.

Το Cloud Linux απογειώνει τις δυνατότητες ενός site!

Ξεκινήστε