Φιλοξενία ClipBucket

Λογισμικό: ClipBucket
Περιγραφή: ClipBucket is free and opensource video sharing script , you can create your own youtube like website in matter of minutes!
Πληροφορίες: ClipBucket Overview
Χαρακτηριστικά: ClipBucket Features
Demo: ClipBucket Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.