Φιλοξενία ClientExec

Λογισμικό: ClientExec
Περιγραφή: ClientExec offers online help desk software intended to enhance the ability of small and mid-sized hosting businesses to manage help and support issues.
Πληροφορίες: ClientExec Overview
Χαρακτηριστικά: ClientExec Features
Demo: ClientExec Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.