Φιλοξενία Claroline

Λογισμικό: Claroline
Περιγραφή: Claroline is an Open Source eLearning and eWorking platform
Πληροφορίες: Claroline Overview
Χαρακτηριστικά: Claroline Features
Demo: Claroline Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.