Φιλοξενία CJ Dynamic Poll

Λογισμικό: CJ Dynamic Poll
Περιγραφή: It is a poll that changes dynamically
Πληροφορίες: CJ Dynamic Poll Overview
Χαρακτηριστικά: CJ Dynamic Poll Features
Demo: CJ Dynamic Poll Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.