Φιλοξενία Chyrp

Λογισμικό: Chyrp
Περιγραφή: Chyrp is a blogging engine designed to be very lightweight while retaining functionality.
Πληροφορίες: Chyrp Overview
Χαρακτηριστικά: Chyrp Features
Demo: Chyrp Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.