Φιλοξενία ChurchCRM

Λογισμικό: ChurchCRM
Περιγραφή: ChurchCRM is an OpenSource Church CRM & Management Software.
Πληροφορίες: ChurchCRM Overview
Χαρακτηριστικά: ChurchCRM Features
Demo: ChurchCRM Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.