Φιλοξενία Chevereto Free

Λογισμικό: Chevereto Free
Περιγραφή: Chevereto is a powerful and fast image upload script that allows you to create your own full featured image hosting website in just minutes
Πληροφορίες: Chevereto Free Overview
Χαρακτηριστικά: Chevereto Free Features
Demo: Chevereto Free Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.