Φιλοξενία Chamilo

Λογισμικό: Chamilo
Περιγραφή: Chamilo is a fully-fledged e-learning system.
Πληροφορίες: Chamilo Overview
Χαρακτηριστικά: Chamilo Features
Demo: Chamilo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.