Φιλοξενία Carbon Forum

Λογισμικό: Carbon Forum
Περιγραφή: Carbon Forum is a free, open source, content management system for PHP.
Πληροφορίες: Carbon Forum Overview
Χαρακτηριστικά: Carbon Forum Features
Demo: Carbon Forum Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.