Φιλοξενία CakePHP

Λογισμικό: CakePHP
Περιγραφή: CakePHP makes building web applications simpler, faster and require less code.
Πληροφορίες: CakePHP Overview
Χαρακτηριστικά: CakePHP Features
Demo: CakePHP Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.