Φιλοξενία Burden

Λογισμικό: Burden
Περιγραφή: Burden is a full featured task management app written in PHP. The script provides an easy way to add, edit or delete tasks.
Πληροφορίες: Burden Overview
Χαρακτηριστικά: Burden Features
Demo: Burden Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.