Φιλοξενία Bugs

Λογισμικό: Bugs
Περιγραφή: Simple Issue Tracking for Teams
Πληροφορίες: Bugs Overview
Χαρακτηριστικά: Bugs Features
Demo: Bugs Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.