Φιλοξενία BoxBilling

Λογισμικό: BoxBilling
Περιγραφή: Complete client management, billing & support software. BoxBilling is free and will always be free!
Πληροφορίες: BoxBilling Overview
Χαρακτηριστικά: BoxBilling Features
Demo: BoxBilling Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.