Φιλοξενία Bootstrap

Λογισμικό: Bootstrap
Περιγραφή: Bootstrap Sleek, intuitive, and powerful front-end framework for faster and easier web development.
Πληροφορίες: Bootstrap Overview
Χαρακτηριστικά: Bootstrap Features
Demo: Bootstrap Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.