Φιλοξενία Booked

Λογισμικό: Booked
Περιγραφή: Booked (formerly phpScheduleIt) is a simple but powerful reserve-anything scheduler.
Πληροφορίες: Booked Overview
Χαρακτηριστικά: Booked Features
Demo: Booked Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.