Φιλοξενία Bludit

Λογισμικό: Bludit
Περιγραφή: Bludit is a fast, simple, extensible and Flat file CMS. Create your own Blog in seconds
Πληροφορίες: Bludit Overview
Χαρακτηριστικά: Bludit Features
Demo: Bludit Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.