Φιλοξενία Blesta

Λογισμικό: Blesta
Περιγραφή: Blesta Automatically Invoice & Manage Clients With Ease.
Πληροφορίες: Blesta Overview
Χαρακτηριστικά: Blesta Features
Demo: Blesta Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.